HINNASTO

Julkisesti rahoitettu oikeusapu = LEGAL AID, on vähävaraisille asiakkaille kokonaan tai osittain maksutonta riippuen hakijan tuloista ja varallisuudesta. Tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa asiakkalla on oikeus valita puolustajakseen tai avustajakseen myös yksityinen asianajaja.

Pienemmissä asioissa ja muissa kuin tuomioistuinasioissa maksutonta oikeusapua antavat vain julkiset oikeusavustajat.

 

Muissa kuin yleisen oikeusavun piiriin kuuluvissa asioissa noudatamme Suomen Asianajajaliiton suosituksia.

Palkkio määräytyy ajankäytön mukaan siten, että tuntiveloitusperuste on 195,00 euroa + alv 24 %,eli yhteensä 241,80 euroa.

Tuomioistuinasioissa tuntiveloitusperuste on 225,00 euroa + alv 24 % ,eli yhteensä 279,00 euroa.

Lisäksi veloitetaan asian hoitamisen vaatimat välttämättömät kulut.

Kaikista toimenpiteistä neuvottelemme aina asiakkaan kanssa etukäteen ennen niihin ryhtymistä, joten odottamattomia kustannuksia ei synny.

Valikko