Kuka on asianajaja ?

Asianajajan ammattinimitystä käyttävän on oltava Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty, vahvistetut kelpoisuusehdot täyttävä, hyvämaineinen, kokenut lakimies. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Asianajaa sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Jokaisella asianajajalla tulee olla voimassa oleva suuruudeltaan riittävä vastuuvakuutus.
Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset ovat löydettävissä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajaja.fi .

Valikko